background

Tinjauan Ekonomi

Tinjauan Ekonomi:

Laporan Tinjauan Ekonomi 2020 boleh dimuat turun melalui Laman Rasmi Belanjawan 2020 pada 11 Oktober 2019 sejurus selepas YB Menteri Kewangan membentangkan ucapan.