background

Teks Ucapan

Teks Ucapan:

Teks Ucapan Belanjawan 2020 boleh dimuat turun melalui Laman Rasmi Belanjawan 2020 pada 11 Oktober 2019.