CARTA

Ekonomi Negara 2018

Bajet Kerajaan Persekutuan 2018

MALAYSIA: PERANGKAAN PENTING DAN UNJURAN

AKRONIM DAN SINGKATAN

BAB

Bab 1: Pengurusan dan Prospek Ekonomi

Bab 2: Prestasi dan Prospek Ekonomi Global

Bab 3: Prestasi Ekonomi dan Prospek

Bab 4: Kewangan Sektor Awam

Bab 5: Perkembangan Monetari dan Kewangan

SENARAI JADUAL PERANGKAAN

1. Penunjuk Sosioekonomi

1.1 Perangkaan Sosioekonomi Terpilih

2. Ekonomi Antarabangsa

2.1 Perangkaan Penting Ekonomi Negara Terpilih

2.2 Perangkaan Penting Ekonomi Negara Anggota ASEAN

3. Makro Ekonomi

Akaun Negara

3.1 Keluaran Dalam Negeri Kasar mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi pada Harga Malar 2010

3.2 Indeks Perkhidmatan

3.3 Indeks Pengeluaran Perindustrian

3.4 Pendapatan Negara Kasar mengikut Agregat Permintaan

3.5 Penunjuk Penggunaan Swasta

3.6 Penunjuk Pelaburan Swasta

Sektor Luaran

3.7 Perdagangan Malaysia dengan Rakan Dagang Utama

3.8 Pengeluaran, Volum dan Nilai Eksport Komoditi Utama

3.9 Eksport Utama mengikut Haluan

3.10 Eksport Barangan Pembuatan

3.11 Import Utama mengikut Sumber

3.12 Imbangan Pembayaran

Harga

3.13 Indeks Harga Pengguna mengikut Kawasan

3.14 Indeks Harga Pengguna mengikut Strata

3.15 Indeks Harga Pengguna mengikut Negeri

3.16 Indeks Teras

3.17 Indeks Harga Pengeluar - Pengeluaran Tempatan

3.18 Indeks Perdagangan Luar Negeri

Pasaran Buruh

3.19 Tenaga Buruh

3.20 Guna Tenaga mengikut Industri

3.21 Pendaftar Aktif

3.22 Kekosongan dan Penempatan

Kewangan Awam

4.1 Kewangan Kerajaan Persekutuan

4.2 Hasil Kerajaan Persekutuan

4.3 Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan mengikut Objek

4.4 Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan mengikut Sektor

4.5 Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan mengikut Sektor

4.6 Pinjaman Bersih Kerajaan Persekutuan

4.7 Kerajaan Persekutuan mengikut Pegangan

4.8 Hutang Luar

4.9 Kewangan Sektor Awam Disatukan

4.10 Kewangan Kerajaan Negeri Disatukan

4.11 Kewangan Kerajaan Tempatan Disatukan

4.12 Kewangan Badan Berkanun Disatukan

4.13 Kedudukan Kewangan Syarikat Awam Bukan Kewangan

Pasaran Kewangan dan Modal

5.1 Wang Secara Luas (M3)

5.2 Bank Perdagangan: Pinjaman Terkumpul mengikut Tujuan dan Sektor

5.3 Bank-bank Islam: Pembiayaan Terkumpul mengikut Tujuan dan Sektor

5.4 Kadar Faedah

5.5 Kadar Pertukaran Utama

5.6 Bursa Malaysia: Penunjuk Terpilih

5.7 Sekuriti Kerajaan (MGS) dan Sekuriti Hutang Swasta (PDS)

ORGANISASI KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA