Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2021.

pada 6 November 2021 selepas pembentangan Belanjawan 2021.
Image
KANDUNGAN MUKA SURAT
01 PRAKATA iii
02 RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2021 v
03 ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2021 1
04 RINGKASAN PERBELANJAAN SEBENAR DAN ANGGARAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN 17
05 PERBELANJAAN TANGGUNGAN 35
06 PERBELANJAAN BEKALAN PEMBANGUNAN 59
PERBELANJAAN TANGGUNGAN
T.1 PERUNTUKAN DIRAJA 37
T.2 ELAUN-ELAUN DIRAJA 38
T.3 KETUA HAKIM NEGARA, HAKIM BESAR DAN HAKIM 39
T.4 KETUA AUDIT NEGARA 41
T.5 YANG DIPERTUA DEWAN RAKYAT 42
T.6 YANG DIPERTUA DEWAN NEGARA 43
T.7 SURUHANJAYA PILIHAN RAYA 44
T.8 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN 45
T.9 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM 46
T.10 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN 47
T.11 SURUHANJAYA PASUKAN POLIS 48
T.12 PERBENDAHARAAN 49
T.13 PERBELANJAAN KERANA HUTANG NEGARA 52
T.14 PENCEN, ELAUN BERSARA DAN GANJARAN 54
PERBELANJAAN BEKALAN/PEMBANGUNAN
B.1 PARLIMEN 61
B.2 PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA 65
B.3 JABATAN AUDIT NEGARA 69
B.4 SURUHANJAYA PILIHANRAYA 75
B.5 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM 81
B.8 JABATAN PEGUAM NEGARA 119
B.9 SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA 129
B.11 PERKHIDMATAN AM PERBENDAHARAAN 156
B.12 PERUNTUKAN KEPADA KUMPULAN WANG TERKANUN 161
B.40 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN 353
BP.6 JABATAN PERDANA MENTERI 89
BP.7 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM 109
BP.10 PERBENDAHARAAN 141
BP.13 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 165
BP.14 KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA 179
BP.20 KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI 185
BP.21 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN 193
BP.22 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR 207
BP.23 KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI 223
BP.24 KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI 239
BP.25 KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA 253
BP.26 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI 265
BP.27 KEMENTERIAN KERJA RAYA 275
BP.28 KEMENTERIAN PENGANGKUTAN 291
BP.30 KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI 305
BP.31 KEMENTERIAN PELANCONGAN SENI DAN BUDAYA 317
BP.32 KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN 331
BP.33 KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR 341
BP.42 KEMENTERIAN KESIHATAN 359
BP.43 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN 383
BP.45 KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 397
BP.46 KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA 407
BP.47 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA 419
BP.48 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT 435
BP.60 KEMENTERIAN PERTAHANAN 445
BP.62 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 453
BP.63 KEMENTERIAN PENDIDIKAN 467
BP.64 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI 483
P.70 SIMPANAN LUAR JANGKA 497
LAMPIRAN
LAMPIRAN A 500
LAMPIRAN B 501
LAMPIRAN C 503
LAMPIRAN C-1 504
LAMPIRAN D 514
LAMPIRAN E 515
LAMPIRAN F 516