background

Anggaran Perbelanjaan Kerajaan Persekutuan

Anggaran Perbelanjaan Kerajaan Persekutuan:

Laporan Anggaran Perbelanjaan Kerajaan Persekutuan 2020 boleh dimuat turun melalui Laman Rasmi Belanjawan 2020 pada 11 Oktober 2019.