Bajet 2018

Teks Ucapan

Teks Ucapan Bajet 2018 boleh dimuat turun pada 27 Oktober 2017 sejurus selepas YAB Dato' Sri Mohd Najib Bin Tun Abdul Razak, Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan membentangkan ucapan.

Laporan Ekonomi

Laporan Ekonomi 2017/2018 boleh dimuat turun melalui Laman Rasmi Bajet 2018 pada 27 Oktober 2017 sejurus selepas YAB Dato' Sri Mohd Najib Bin Tun Abdul Razak, Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan membentangkan ucapan.

Anggaran Perbelanjaan Persekutuan

Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2018 boleh dimuat turun melalui Laman Rasmi Bajet 2018 pada 27 Oktober 2017 sejurus selepas YAB Dato' Sri Mohd Najib Bin Tun Abdul Razak, Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan membentangkan ucapan.

Anggaran Hasil Persekutuan

Anggaran Hasil Persekutuan 2018 boleh dimuat turun melalui Laman Rasmi Bajet 2018 pada 27 Oktober 2017 sejurus selepas YAB Dato' Sri Mohd Najib Bin Tun Abdul Razak, Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan membentangkan ucapan.

Saluran Media

Siaran Secara Langsung Ucapan Bajet 2018 melalui online streaming radio dan video

Muat Turun Perisian

Perisian-perisian yang boleh dimuat turun untuk mendapatkan Teks Ucapan, Laporan Ekonomi dan Siaran Secara Langsung Ucapan Bajet 2018.